• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Projektowanie wnętrz w budownictwie.

Teksty, które znajdują się na stronach, mają dużo rodzajów, czcionek i barw. Faworyzuje się dwa ich podstawowe typy. Pierwszym z nich jest ustawienie tekstu w bloku, co sprawia samoczynne dodawanie się znaków na końcach linii. Każdy detal jest wyświetlany w nowej linijce, co o wiele pomaga w czytaniu tekstu. W ogólności rozstawienie blokowe, ma prawo zawierać dłuższy tekst, jaki należałoby rozłączyć akapitami, dla jeszcze większej przejrzystości – to poleca ANCHOR. Interlinia ma wynosić co bynajmniej 1,5, gdyż wówczas tekst jest najbardziej czytelny. Poza tym liczy się wielkość czcionki, optymalnie wykorzystuje się dwunastkę oraz czcionkę szeryfową, jaką może być lubiany Time News Roman. Drugim typem tekstów są informacje ustawiane za pomocą linii. Takie elementy ujawniane są bez dodawania interlinii, akapitów, czy znaczących odstępów. Nie powinny zawierać elementów blokowych, lecz obliczone jest to, by zawierały elementy wyświetlane, jako prosty tekst. Jeśli znajdzie się wewnątrz nich, jakiś inny szczegół blokowy, może to wywoływać ignorancje w wyszukiwarkach, co skutkować może nie odszukaniem pożądanych przez nas haseł.

1. Zobacz szczegóły

2. Dowiedz się więcej

Nowoczesne technologie w budownictwie.

Categories: Architektura

Comments are closed.